Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki(Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2012)

 

Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ
Ticaret hayatının en büyük aktörlerinden biri şüphesiz ki deniz yoluyla taşımacılıktır. Deniz ticareti yoluyla taşımacılıkta ise en önemli sözleşmelerden biri navlun sözleşmesidir. Navlun sözleşmesi ile taraflardan biri (taşıyan) deniz yoluyla eşya taşımayı, diğer taraf (taşıtan) da bunun karşılığında bir ücret (navlun) ödemeyi taahhüt eder.
Navlun sözleşmesi kurulduktan sonra taşıyan tarafından tek taraflı olarak düzenlenen, eşyanın gemiye yükletildiğini veya teslim alındığını belirten, eşyanın taşınması ve gönderilene teslimi taahhüdünü içeren ve eşyayı temsil eden kıymetli evrak niteliğinde bir senet vardır ki o da konişmentodur.
O halde konişmento, sadece navlun sözleşmesinin taraflarını oluşturan ve taşıyan ile taşıtan arasındaki ilişkiyi gösteren bir kıymetli evrak niteliğinde olan bir belge değildir. Konişmentonun en temel işlevi, onun eşyayı temsil eden bir kıymetli evrak olmasıdır. Taşıyan, konişmento ile yükletenden teslim aldığı eşyanın kapsamını da belirlemiş olur. Konişmento, bu kapsamda navlun sözleşmesinin koşullarını da içerir.
Bu makale ile birlikte yukarıdaki temel açıklamalar ışığında öncelikli olarak navlun sözleşmesi, unsurları, tarafları ve ilgilileri, çeşitleri, hukuki niteliği ve akdedilmesi anlatılmıştır. Akabinde konişmento, nevileri ve düzenlenmesi ortaya konulmuştur.
Nihayetinde, navlun sözleşmesi ile konişmento arasındaki ilişki detaylı bir şekilde açıklanmış ve değerlendirilmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *